Strona główna

[ 2013-12-30 ]


Z dniem 1 stycznia 2014r. zwrot podatku VAT za materiały budowlane przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT dla osób, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość skorzystania z tej ulgi na starych zasadach (prawa nabyte) w związku z wydatkami, które poniosły do końca 2013 roku.

[ 2013-12-23 ]

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 1027) nadane zostało nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do tej ustawy zawierającemu wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie mechanizm reverse charge. W nowym brzmieniu załącznik ten zawiera 41 grup towarów (sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU), wśród których znalazło się więcej towarów z kategorii złomu, jak również surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione. Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej.

Ministerstwo Finansów 1 października uruchomiło serwis z wykazem podmiotów dokonujących dostawy m.in. niektórych wyrobów stalowych, paliwa i złota nieobrobionego, które złożyły kaucję gwarancyjną. Sprawdź kto złożył kaucję gwarancyjną: www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl


Link do dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów, w którym zostały omówione zmiany do ustawy o VAT wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r.:  

[ 2013-12-06 ]

Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy będą stosować nowe limity podatkowe. Chodzi o limity określone w m.in. w euro dla ryczałtowców, tzw. „małych podatników”, kwoty przychodów skutkującej obowiązkiem zaprowadzenia ksiąg rachunkowych i jednorazowej amortyzacji.

Limity te są wyższe niż te, które obowiązują na 2013 rok, za sprawą wyższego średniego kursu NBP ogłoszonego na 1 października 2013 r. w stosunku do tego samego dnia roku poprzedniego.

<<<< << Strona 10 z 17 >> >>>>