Strona główna

[ 2014-08-05 ]

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda informuje, że w dniu 4 sierpnia br. pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda włączając się do akcji edukacyjnej „Weź paragon” odwiedzili dzieci z półkolonii zorganizowanej w Domie Kultury  „Na pięterku” w Poznaniu przy ulicy Orła Białego 5.
Spotkanie dla najmłodszych zorganizowano łącząc edukację z zabawą; dzieci nauczyły się wydrukować paragon z kasy fiskalnej, świetnie bawiły się przy kolorowankach i rebusach. Pracownicy urzędu uświadamiali najmłodszych jak ważne dla Skarbu Państwa i dla nas Obywateli  jest pobieranie paragonów. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

[ 2014-08-01 ]

Tegoroczna ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów ,,Weź Paragon’’ ma charakter stały, a jej celem jest uświadamianie jak ważne jest ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów fiskalnych. Pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań –Wilda w ramach kontynuacji akcji będą przeprowadzali działania informacyjno-edukacyjne wśród konsumentów, oraz kontrolno-sankcyjne, wśród podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych do ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Efektem dotychczas przeprowadzanych w ramach akcji działań jest zauważalny wzrost świadomości konsumentów w zakresie korzyści wynikających z posiadania paragonu fiskalnego.

Biorąc paragon:
    ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
    mamy możliwość porównania cen,
    wspieramy uczciwą konkurencję,
    mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
    zmniejszamy tzw. ,,szara strefę”,
    dokładamy starań, aby zapłacony przez nas podatek został przekazany do budżetu państwa.

[ 2014-07-29 ]

Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.

Na wezwaniach widnieje podrobiona pieczęć Izby celnej w Rzepinie. Konto jest fałszywe i nie należy do Izby Celnej w Rzepinie (prawidłowy numer konta zawsze można znaleźć na stronie internetowej izby). Dyrektor izby natychmiast złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Izba Celna w Rzepinie uruchomiła specjalny numer telefonu (95 75 09 243), gdzie każda osoba zaniepokojona nagłym wezwaniem do wpłacenia należności może zgłosić ten fakt i uzyskać pełną informację. Obywatele mogą się także kontaktować w tej sprawie drogą mailową na adres: ic.rzepin@rze.mofnet. gov.pl

 Fałszywe wezwania

Od wtorku (22 lipca) do Izby Celnej w Rzepinie zgłaszają się  mieszkańcy z terenu całej Polski  zaniepokojeni nagłymi wezwaniami. Ktoś podszywając się pod nieistniejący Dział Przestępczości Podatkowej w Rzepinie wzywa pisemnie do dobrowolnego poddania się karze lub żąda stawienia się w „urzędzie celnym w Rzepinie" lub wpłacenia na wskazane konto kwoty 150 zł, co ma  spowodować  „zakończenie czynności dochodzeniowych".

To oczywiste oszustwo

Służba Celna nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty bez przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych prawem czynności.

Pierwszym krokiem w postępowaniu w przypadkach naruszeń prawa jest wszczęcie postępowania, później przesłuchanie i przedstawienie zarzutu  (precyzyjnie określone naruszenie prawa, tj. na czym polega czyn zabroniony), a dopiero na samym końcu następuje wniosek o ukaranie sprawcy.

Fałszywe wezwania nie mają także obowiązkowo umieszczanych w rzeczywistych pismach urzędowych takich elementów jak: precyzyjnie wskazany w nagłówku pisma adresat czy podpis organu wysyłającego pismo ze wskazaniem osoby reprezentującej organ, jej funkcji i stopnia służbowego.


<<<< << Strona 10 z 24 >> >>>>