Strona główna

[ 2013-12-23 ]

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 1027) nadane zostało nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do tej ustawy zawierającemu wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie mechanizm reverse charge. W nowym brzmieniu załącznik ten zawiera 41 grup towarów (sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU), wśród których znalazło się więcej towarów z kategorii złomu, jak również surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione. Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej.

Ministerstwo Finansów 1 października uruchomiło serwis z wykazem podmiotów dokonujących dostawy m.in. niektórych wyrobów stalowych, paliwa i złota nieobrobionego, które złożyły kaucję gwarancyjną. Sprawdź kto złożył kaucję gwarancyjną: www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl


Link do dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów, w którym zostały omówione zmiany do ustawy o VAT wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r.:  

[ 2013-12-06 ]

Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy będą stosować nowe limity podatkowe. Chodzi o limity określone w m.in. w euro dla ryczałtowców, tzw. „małych podatników”, kwoty przychodów skutkującej obowiązkiem zaprowadzenia ksiąg rachunkowych i jednorazowej amortyzacji.

Limity te są wyższe niż te, które obowiązują na 2013 rok, za sprawą wyższego średniego kursu NBP ogłoszonego na 1 października 2013 r. w stosunku do tego samego dnia roku poprzedniego.

[ 2013-12-06 ]

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2013 r. pod poz. 1303 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wzory mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.
Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.finanse.mf.gov.pl
 

<<<< << Strona 10 z 16 >> >>>>