Strona główna

[ 2014-07-02 ]
W dniu 2 lipca 2014r. na stronie internetowej urzędu w sekcji „Dla Podatnika” zamieszczono dodatkową sekcję „ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” w której znajdują się informacje dotyczące procedury przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych .
Istnieje również możliwość pobrania wymaganych przy złożeniu wniosku oświadczeń.

Bezpośredni dostęp do sekcji
 
[ 2014-06-06 ]
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda zaprasza na bezpłatne szkolenie, na temat kas fiskalnych. Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
Celem szkolenia jest przybliżenie informacji o obowiązku rejestrowania sprzedaży na urządzeniach fiskalnych, wysokości limitów zwalniających z obowiązku  ewidencjonowania,    a także o zwolnieniach i wyłączeniach w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda
ul. Wierzbięcice 45 pok.  nr 207- II piętro w dniu 24 czerwca 2014r.  o godz. 9:00

Ze względu na ograniczoną  ilość miejsc prosimy o rezerwację udziału w szkoleniu
w terminie  do dnia  20 czerwca 2014r.
telefonicznie pod  nr 061 8328-887
e-mailem na adres us3026@wp.mofnet.gov.pl
[ 2014-04-22 ]
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Wilda w ramach realizacji programu pod nazwą ,,Dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych’’ przypomina o korzyściach płynących z terminowego regulowania zobowiązań podatkowych .


<<<< << Strona 10 z 23 >> >>>>