Strona główna

[ 2013-12-06 ]

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2013 pod poz. 1358 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.finanse.mf.gov.pl
 
[ 2013-12-06 ]

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda informuje, że ustawą z dnia 8 listopada 2013 r., opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. pod pozycją 1387 ogłoszono zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.
Zmiany będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2014 r.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.finanse.mf.gov.pl
[ 2013-12-04 ]
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304) ( www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1304/1 ), z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

<<<< << Strona 10 z 15 >> >>>>