Strona główna

[ 2015-07-22 ]
URZĄD SKARBOWY POZNAŃ – WILDA
informuje, że:
od dnia 01 sierpnia 2015 obsługa kasowa Urzędu
świadczona będzie przez Bank
Polska Kasa Opieki S.A.  O/P-ń,
w budynku przy ul. Pamiątkowej 17
kasa będzie czynna:
w poniedziałki wtorki, środy
od 9.30 do do 17.00
w czwartki i piątki
od 10.30 do 18.00
Serdecznie zapraszamy!
Jednocześnie informujemy,
że numery kont nie ulegają zmianie

[ 2015-06-22 ]
W dniu 20 czerwca br.pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda wzięli udział w imprezie „Dni Lubonia”zorganizowanej przez Urząd Miasta w Luboniu i Luboński Ośrodek Kultury”na stadionie w Luboniu ul.Rzeczna 1 z akcją edukacyjno-informacyjną „Weż paragon”.W trakcie festynu pracownicy na stoisku z napisem „Administracja Podatkowa”przekonywali jak ważne dla nas wszystkich jest uzyskanie paragonu potwiedzajacego sprzedaż, wydawali kartki propagujące akcję oraz udzielali odpowiedzi na zapytania dotyczące obowiązku prowadzenia kas fiskalnych, ulgi za zwrot wydatków na zakup kas fiskalnych oraz na inne zapytania podatkowe. Najmłodszych obdarowano kartkami, słodyczami i niebieskimi balonami.

 

Strona 1 z 27 >> >>>>