Strona główna

[ 2014-08-06 ]
Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

 

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

 

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.


[ 2014-08-01 ]

Tegoroczna ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów ,,Weź Paragon’’ ma charakter stały, a jej celem jest uświadamianie jak ważne jest ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów fiskalnych. Pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań –Wilda w ramach kontynuacji akcji będą przeprowadzali działania informacyjno-edukacyjne wśród konsumentów, oraz kontrolno-sankcyjne, wśród podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych do ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Efektem dotychczas przeprowadzanych w ramach akcji działań jest zauważalny wzrost świadomości konsumentów w zakresie korzyści wynikających z posiadania paragonu fiskalnego.

Biorąc paragon:
    ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
    mamy możliwość porównania cen,
    wspieramy uczciwą konkurencję,
    mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
    zmniejszamy tzw. ,,szara strefę”,
    dokładamy starań, aby zapłacony przez nas podatek został przekazany do budżetu państwa.

[ 2014-07-29 ]

Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.

Na wezwaniach widnieje podrobiona pieczęć Izby celnej w Rzepinie. Konto jest fałszywe i nie należy do Izby Celnej w Rzepinie (prawidłowy numer konta zawsze można znaleźć na stronie internetowej izby). Dyrektor izby natychmiast złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Izba Celna w Rzepinie uruchomiła specjalny numer telefonu (95 75 09 243), gdzie każda osoba zaniepokojona nagłym wezwaniem do wpłacenia należności może zgłosić ten fakt i uzyskać pełną informację. Obywatele mogą się także kontaktować w tej sprawie drogą mailową na adres: ic.rzepin@rze.mofnet. gov.pl

 Fałszywe wezwania

Od wtorku (22 lipca) do Izby Celnej w Rzepinie zgłaszają się  mieszkańcy z terenu całej Polski  zaniepokojeni nagłymi wezwaniami. Ktoś podszywając się pod nieistniejący Dział Przestępczości Podatkowej w Rzepinie wzywa pisemnie do dobrowolnego poddania się karze lub żąda stawienia się w „urzędzie celnym w Rzepinie" lub wpłacenia na wskazane konto kwoty 150 zł, co ma  spowodować  „zakończenie czynności dochodzeniowych".

To oczywiste oszustwo

Służba Celna nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty bez przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych prawem czynności.

Pierwszym krokiem w postępowaniu w przypadkach naruszeń prawa jest wszczęcie postępowania, później przesłuchanie i przedstawienie zarzutu  (precyzyjnie określone naruszenie prawa, tj. na czym polega czyn zabroniony), a dopiero na samym końcu następuje wniosek o ukaranie sprawcy.

Fałszywe wezwania nie mają także obowiązkowo umieszczanych w rzeczywistych pismach urzędowych takich elementów jak: precyzyjnie wskazany w nagłówku pisma adresat czy podpis organu wysyłającego pismo ze wskazaniem osoby reprezentującej organ, jej funkcji i stopnia służbowego.


Strona 1 z 15 >> >>>>