Strona główna

[ 2015-04-30 ]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.211)  został zamknięty rachunek bankowy tutejszego Urzędu dotyczący dochodów państwowej jednostki budżetowej (m.in. kary grzywny nałożone w formie mandatu karnego, opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych, opłaty za udzielenie informacji komornikom sadowym, koszty egzekucyjne).

Od dnia 1.04.2015 roku obowiązuje  rachunek bankowy 
nr 12 1010 1469 0032 1622 2700 0000
prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

[ 2015-04-29 ]

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań –Wilda informuje, że w dniach 29-30.04.2015 r. (środa, czwartek) w związku z upływającym terminem do złożenia zeznania podatkowego za 2014 rok, Sala Obsługi Podatnika (pok. Nr 10)  będzie czynna w godzinach od 7.30-18.00.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu przypomina ,że istnieje możliwość wysłania zeznania przez Internet lub skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR).

W urzędzie w pok. Nr 1 czynne jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, na którym można przesłać swoje zeznanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. W razie problemów pracownicy zapewnia fachową pomoc.

[ 2015-04-29 ]

Od 15 marca 2015 roku podatnicy składający deklarację PIT-37  za 2014 rok ,mają możliwość skorzystania z wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.
PFR  nie oznacza jednak automatycznego składania deklaracji za podatnika. Jest to forma dodatkowej pomocy , która ma uprościć elektroniczne składanie zeznań. Metoda ta ma charakter dobrowolny , nie jest przymusowa.
Podatnik może utworzyć swoje konto na stronie
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
Tam też otrzyma propozycję rozliczenia przygotowanego przez administrację publiczną. Usługa umożliwia podatnikowi rozliczenie indywidualne lub rozliczenie ze współmałżonkiem. Obowiązkiem podatnika jest sprawdzenie poprawności danych ( w tym kwot) w polach formularza na podstawie informacji jakie uzyskał od płatnika składek ( PIT-11, PIT-8C, PIT-R). Jeżeli dane nie będą zgodne z faktycznymi przychodami , należy nanieść poprawki . Uzupełnioną przez siebie deklarację PIT-37 można wysłać elektronicznie, a następnie pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru tzw.UPO.

Potwierdzeniem złożenia elektronicznej deklaracji jest wyłącznie pobrane UPO.

Strona 1 z 26 >> >>>>