Strona główna

[ 2015-06-22 ]
W dniu 20 czerwca br.pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda wzięli udział w imprezie „Dni Lubonia”zorganizowanej przez Urząd Miasta w Luboniu i Luboński Ośrodek Kultury”na stadionie w Luboniu ul.Rzeczna 1 z akcją edukacyjno-informacyjną „Weż paragon”.W trakcie festynu pracownicy na stoisku z napisem „Administracja Podatkowa”przekonywali jak ważne dla nas wszystkich jest uzyskanie paragonu potwiedzajacego sprzedaż, wydawali kartki propagujące akcję oraz udzielali odpowiedzi na zapytania dotyczące obowiązku prowadzenia kas fiskalnych, ulgi za zwrot wydatków na zakup kas fiskalnych oraz na inne zapytania podatkowe. Najmłodszych obdarowano kartkami, słodyczami i niebieskimi balonami.

 
[ 2015-06-05 ]
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Wilda informuje, że w dniach od 08.06.2015 r. do 30.06.2015 r. przeprowadzane jest badanie zadowolenia i oczekiwań klienta celem pozyskania informacji o stopniu zadowolenia i oczekiwaniach klienta oraz doskonalenia usług świadczonych przez Urząd Skarbowy Poznań - Wilda.
Ankietę można pobrać na Sali Obsługi Podatnika w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 45 lub w zakładce „Jakość – Ankieta”.
Zaznacza się, iż ankieta jest całkowicie anonimowa, a każda informacja będzie dla Urzędu istotna.
[ 2015-04-30 ]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.211)  został zamknięty rachunek bankowy tutejszego Urzędu dotyczący dochodów państwowej jednostki budżetowej (m.in. kary grzywny nałożone w formie mandatu karnego, opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych, opłaty za udzielenie informacji komornikom sadowym, koszty egzekucyjne).

Od dnia 1.04.2015 roku obowiązuje  rachunek bankowy 
nr 12 1010 1469 0032 1622 2700 0000
prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

Strona 1 z 26 >> >>>>